เที่ยวต่างประเทศราคาถูก, สายการบินแอร์เอเชีย, สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » ท่องเที่ยว

เที่ยวต่างประเทศราคาถูก, สายการบินแอร์เอเชีย, สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์


ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก, เที่ยวต่างประเทศราคาถูก, กับสายการบินไทยแอร์เชีย มาแล้วค่ะ BALI4D 1.สวรรค์บนเกาะ บาหลี 4 วัน 3 คืน สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) พักระดับ 4 ดาว เดินทางวันที่ 19-21, 26-29 พ.ค.54 ราคาเพียงท่านละ 19,900 บาท เดินทางวันที่ 2-5, 9-12, 16-19, 23-26 มิ.ย.54, 30 มิ.ย.-3 ก.ค.54 ราคาเพียงท่านละ 19,900 บาท เดินทางวันที่ 7-10, 14-17, 21-24, 28-31 ก.ค.54 ราคาเพียงท่านละ 19,900 บาท HAN4D 2.ฮานอย-ฮาลอง 4 วัน 3 คืน สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) พักฮาลอง 2 คืน พักฮานอย 1 คืน ฟรีสินค้า OTOP เวียดนาม เดินทางวันที่ 19-22, 26-29 พ.ค.54 ราคาเพียงท่านละ 13,900 บาท เดินทางวันที่ 2-5, 9-12, 16-19, 23-26 มิ.ย.54, 30 มิ.ย.-3 ก.ค.54 ราคาเพียงท่านละ 13,900 บาท เดินทางวันที่ 7-10, 14-17, 21-24, 28-31 ก.ค.54 ราคาเพียงท่านละ 13,900 บาท MFM3D 3.มาเก๊า-จูไห่ 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) เสริมสิริมงคลไหว้เทพเจ้ากวนอู เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าไฉ่ซินเอี๊ยะ พักจูไห่ 1 คืน มาเก๊า 1 คืน ที่มาเก๊าสามารถเลือกพักเวเนเชี่ยนได้ กรณีเลือกพักเวเนเชี่ยน 1 คืน เพิ่ม 3,500 บาท ต่อท่าน (DBL) เพิ่ม 4,000 บาท ต่อท่าน (TWN) ***ราคาที่เพิ่มไม่รวมอาหารเช้าในเวเนเชี่ยน ถ้าต้องการเพิ่ม 600 บาทต่อคน*** เดินทางวันที่ 21-23, 28-30 พ.ค.54 ราคาเพียงท่านละ 12,900 บาท เดินทางวันที่ 4-6, 11-13, 18-20, 23-25 มิ.ย.54, 2-4, 9-11, 16-18, 23-25 ก.ค.54 เดินทางวันที่ 30 ก.ค.-1 ส.ค.54 ราคาเพียงท่านละ 12,900 บาท เดินทางวันที่ 15-17 ก.ค.54 ราคาเพียงท่านละ 14,900 บาท MVSJ3D 4.มาเก๊า-เซินเจิ้น-จูไห่ 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) ช้อปปิ้งจุใจ 3 เมือง ตลาดก๊กเป่ย...จูไห่ มาบุญครอง...เซินเจิ้น เซน้าโด้...มาเก๊า เพลิดเพลินกับโชว์อลังการ TIAN JI ที่ OCT EAST พักจูไห่ 1 คืน/ เซินเจิ้น 1 คืน เดินทางวันที่ 20-22, 21-23, 27-29, 28-30 พ.ค.54 ราคาเพียงท่านละ 13,500 บาท เดินทางวันที่ 4-6, 18-20, 25-27 มิ.ย.54, 9-11, 23-25 ก.ค.54 ราคาเพียงท่านละ 13,500 บาท เดินทางวันที่ 15-17 ก.ค.54 ราคาเพียงท่านละ 14,900 บาท G-MVZSS4D 5.มาเก๊า-จูไห่-เซินเิจิ้น-ซัวเถา 4 วัน 3 คืน สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) ไหว้เฮียงบู๋ซัว (เจ้าพ่อเสือ) เสริมสิริมงคลและเจริญรุ่งเรือง พักจูไห่ 1 คืน / เซินเิจิ้น 1 คืน / ซัวเถา 1 คืน เดินทางวันที่ 20-23, 27-30 พ.ค.54 ราคาเพียง 15,900 บาท เดินทางวันที่ 14-17 พ.ค.54 ราคาเพียง 17,900 บาท เดินทางวันที่ 9-12, 23-26 มิ.ย.54, 7-10, 21-24 ก.ค.54 ราคาเพียง 15,900 บาท เดินทางวันที่ 14-17 ก.ค.54 ราคาเพียง 15,900 บาท MAHK3D 6.มาเก๊า-ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) แถมฟรีเที่ยวเกาะลันเตา...นั่งกระเช้านองปิง 360 องศาพักมาเก๊า 1 คืน / พักฮ่องกง 1 คืน สามารถเลือกพักโรงแรมที่ฮ่องกงระดับ 3 ดาว Dorsett Seaview หรือ ระดับ 4 ดาว Eaton Hotel เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง และเลือกก่อนการเดินทาง เดินทางวันที่ 20-22, 21-23, 27-29, 28-30 พ.ค.54 ราคาเพียงท่านละ 15,900 บาท (พัก 3 ดาว) ราคาเพียงท่านละ 16,500 บาท (พัก 4 ดาว) เดินทางวันที่ 4-6, 18-20, 25-27 มิ.ย.54, 9-11, 23-25 ก.ค.54 ราคาเพียงท่านละ 15,900 บาท (พัก 3 ดาว) ราคาเพียงท่านละ 16,500 บาท (พัก 4 ดาว) เดินทางวันที่ 15-17 ก.ค.54 ราคาเพียงท่านละ 16,900 บาท (พัก 3 ดาว) ราคาเพียงท่านละ 17,500 บาท (พัก 4 ดาว) MJSHD4D 7.มาเก๊า-จูไห่-เซินเิจิ้น-ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) เลือกเที่ยวดิสนีย์แลนด์ หรือ ถ้าเลือกเกาะลันเตา ราคาลดลง 500 บาทต่อท่าน และต้องเลือกก่อนการเดินทาง พักมาเก๊า 1 คืน เซินเิจิ้น 1 คืน ฮ่องกง 1 คืน (L'HOTEL 5 ดาว) เดินทางวันที่ 26-29 พ.ค.54 ราคาเพียง 18,500 บาท เดินทางวันที่ 2-5, 16-19 มิ.ย.54, 30 มิ.ย.-3 ก.ค.54, 21-24, 28-31 ก.ค.54 ราคาเพียง 18,500 บาท เดินทางวันที่ 14-17 ก.ค.54 ราคาเพียง 19,500 บาท SIN3D 8.สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) พิเศษสุดๆ เข้าชมรีสอร์ทหรูระดับโลก Marina Bay Sand และเข้าชมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ พัก 2 คืน เดินทางวันที่ 20-22, 27-29 พ.ค.54 ราคาเพียง 16,500 บาท เดินทางวันที่ 17-19 มิ.ย.54, 22-24 ก.ค.54 ราคาเพียง 16,900 บาท เดินทางวันที่ 15-17 ก.ค.54 ราคาเพียง 17,900 บาท HKGMJ4D 9.ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 4 วัน 3 คืน สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX) เลือกเที่ยวดิสนีย์แลนด์หรือเลือกเที่ยวเกาะลันเตา"กรณีเลือกเที่ยวเกาะลันเตา...นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา ราคาจะลดลง 500 บาท/ ท่าน และต้องเลือกก่อนการเดินทาง" พัก มาเก๊า 1 คืน จูไห่ 1 คืน ฮ่องกง 1 คืน ฮ่องกงพัก Harbour Plaza 8 Degrees ระดับ 4 ดาว เดินทางวันที่ 31 พ.ค.-3 มิ.ย.54 ราคาเำีพียง 18,000 บาท เดินทางวันที่ 7-10, 14-17, 21-24 มิ.ย.54, 28 มิ.ย.-1 ก.ค.54 ราคาเพียง 18,000 บาท เดินทางวันที่ 2-5, 9-12, 16-19, 23-26 มิ.ย.54, 30 มิ.ย.-3 ก.ค.54 ราคาเำพียง 19,000 บาท HKG3D 10.ฮ่องกง...เต็มอิ่ม 3 วัน 2 คืน สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX) เที่ยวดิสนีย์แลนด์ และ เกาะลันเตาไหว้พระใหญ่ พักฮ่องกง 2 คืน Dorsett Kowloon Hotel หรือเทียบเท่า เดินทางวันที่ 20-22, 27-29 พ.ค.54 ราคาเพียง 16,500 บาท เดินทางวันที่ 3-5, 10-12, 17-19, 24-26 มิ.ย.54, 1-3 ก.ค.54 ราคาเพียง 16,000 บาท HKGMFM4D 11.ฮ่องกง มาเก๊า 4 วัน 3 คืน สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX) เต็มอิ่มช้อปปิ้งย่านนาธาน เที่ยวดิสนีย์ไหว้พระใหญ่ เดินทางวันที่ 31 พ.ค.-3 มิ.ย.54 ราคา้เพียง 18,900 บาท เดินทางวันที่ 19-22 พ.ค.54 ราคาเพียง 19,900 บาท HKMA3D(HX) 12.ฮ่องกง-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX) อิสระช้อปปิ้งย่านนาธาน นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา ไหว้พระใหญ่ สัมผัสความอลังการของเวนิสมาเก๊า เดอะเวเนเชี่ยน พักฮ่องกง 1 คืน (EATON HOTEL) พักมาเก๊า 1 คืน เดินทางวันที่ 4-6, 11-13, 18-20, 25-27 มิ.ย.54, 2-4 ก.ค.54 ราคาเพียง 17,000 บาท หมายเหตุ สนใจโปรแกรมไหนติดต่อขอโปรแกรมได้ที่ 02-192-1820 หรือ [email protected] ได้เลยนะค่ะและเนื่องจากที่นั่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอด รบกวนเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้งค่ะ ให้เราได้มีโอกาสรับใช้คุณนะค่ะ Admin Be First Travel


ราคา: 12,900 บาทต้องการ: ขาย
ติดต่อ: befirsttravelอีเมล์: 
สภาพ: ใหม่ จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โทรศัพย์: 021921820IP Address: 182.52.101.xx
มือถือ: 0885079288
ที่อยู่: 599/84 หมู่บ้านกลางกรุงรัชวิภา ถนน รัชดาภิเษก แขวง จตุจักร เขต จตุจักร

คำค้น:  เที่ยวต่างประเทศราคาถูก | ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]