โซเดียมไดคลอโรไอโซไซยานูเรต

โซเดียมไดคลอโรไอโซไซยานูเรต

รูป   รายละเอียด ราคา
 
[เคมีภัณฑ์] ค้นหา : แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ , โซเดียมไดคลอโรไอโซไซยานูเรต , ปลีก , ฆ่าเชื้อโรค , สระว่ายน้ำ ,
ไม่ระบุ
หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ โซเดียมไดคลอโรไอโซไซยานูเรต

 [ ลงประกาศ ]
 รายชื่อวัตถุเจือปนอาหารที่มีการกําหนดเงื่อ
แอสคอรบิล สเตียเรต. 0-1.25 ... เอโซไดคารโบนาไมด ... BUTYLATED HYDROXYANISOLE บิวทิเลตเตตไฮดรอกซีอะนีโซน ... คารนูบาแวกซ. 0-7 ... คลอโรฟ ลลและคลอโรฟลินคอปเปอร ... โซเดียม เฟอรโรไซยาไนด ..... ซูโครสอะซีเตตไอ โซบิวทิลเรต ...
http://newsser.fda.moph.go.th/food/file/BenefitAdmin/Book_GSFA2011/Book_GSFA2011_9.pdf

คำค้น: โซเดียมไดคลอโรไอโซไซยานูเรต
 ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งผลงาน - ระบบลงทะเบียนและส่งผลงาน การประชุม ...
ดร. Mantana BUANONG, 1. ประสิทธิภาพของสารโซเดียมไดคลอโรไอโซไซยานูเรทใน การลดปริมาณจุลินทรีย์ในน้ำยาปักแจกันและปรับปรุงคุณภาพของกุหลาบตัดดอกพันธุ์ ' Grand ...
http://pht2013.phtnet.org/regist/register-sum-paper.php

คำค้น: โซเดียมไดคลอโรไอโซไซยานูเรต
 รายชื่อสารประกอบอนินทรีย์ - วิกิพีเดีย
สารบัญอักษร: ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ ... โซเดียมคลอไรด์ (Sodium chloride) - NaCl; โซเดียมคลอเรต (Sodium chlorate) ... โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide); โซเดียมไอโอไดด์ (Sodium iodide) ... ไซยาโนเจนคลอไรด์ (Cyanogen chloride); ไซยานูริกคลอไรด์ (Cyanuric chloride) ...
http://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อสารประกอบอนินทรีย์

คำค้น: โซเดียมไดคลอโรไอโซไซยานูเรต
 รายชื่อสารประกอบอินทรีย์ - วิกิพีเดีย
เนื้อหา: บนสุด - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ก ค จ ช ซ ด ท น บ ป พ ฟ ม .... 2 - คลอโร - 2 - เมทิลโพรเพน (2 - Chloro - 2 - methylpropane) (tert butyl chloride) ... ไซยาโนกัวนิดีน (Cyanoguanidine); ไซยานูริกคลอไรด์ (Cyanuric chloride) ... ไดไฮโดรคอร์ติโซน (Dihydrocortisone); ไดไอโซเฮพทิล พทาเลต ( Diisoheptyl ...
http://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อสารประกอบอินทรีย์

คำค้น: โซเดียมไดคลอโรไอโซไซยานูเรต
 รายชื่อสารเคมีอันตราย1580_list - Siamsafety
... 1,3-PROPANSULTONE. 12, 9, 2,3,7,8-เตตระคลอโรไดเบนโซ-พี-ไดออกซิน(ทีซีดีดี), 2,3,7 ... 39, 36, เมทธิล ไอโซไซยาเนท, METHYL ISOCYANATE .... 154, 151, โซเดียม คลอเรท, SODIUM CHLORATE. 155, 152 ..... 443, 440, คลอเรนติค แอนไฮไดรด์, CHLORENDIC ANHYDRIDE .... 554, 551, ไซยานูริค คลอไรด์, CYANURIC CHLORIDE ...
http://www.siamsafety.com/040209_list.xls

คำค้น: โซเดียมไดคลอโรไอโซไซยานูเรต
 หจก.พรพจน์ เคมี-วิศวภัณฑ์ | Facebook
คลอรีนน้ำ 10% (โซเดียมไฮโปคลอไรต์) คลอรีนผง 65-70% (แคลเซียมไฮโปคลอไรต์) แคลเซียม-โซเดียม โพรเซส คลอรีนผง 60% (โซเดียมไดคลอโรไอโซไซยานูเรต) คลอรีนผง ...
http://www.facebook.com/pages/หจกพรพจน์-เคมี-วิศวภัณฑ์/541846582498723

คำค้น: โซเดียมไดคลอโรไอโซไซยานูเรต
 ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการทำน้ำใช้ด้วยตนเองและการฆ่าเชื้อโรคในสุขาชั่วคราว ...
ตอบ ปูนขาว เป็นวัสดุที่ได้จากการเผาหินปูน (แคลเซียมคาร์บอเนต) โดยใช้ความร้อนสูง จะได้ เป็นปูนสุก(แคลเซียมออกไซด์, CaO, ... โซเดียมไดคลอโรไอโซไซยานูเรต (DCCNa) ...
http://www.facebook.com/notes/faculty-of-engineering-chulalongkorn-university/ถาม-ตอบ-เกี่ยวกับการทำน้ำใช้ด้วยตนเองและการฆ่าเชื้อโรคในสุขาชั่วคราว/10150331661956920

คำค้น: โซเดียมไดคลอโรไอโซไซยานูเรต
 0000381300000013 4712000006 Y 00000000000.000 ที่มีสารฮาลอน ...
... Y 00000000000.000 3,4-ไดคลอโรฟีนิล ไอโซไซยาเนต 3,4-Dichlorophenyl ... ไซยา นูริก ฟลูออไรด์ Cyanuric fluoride (2,4,6-trifluoro-s-triazine; 2,4,6-trifluoro-1,3 .... Y 00000000000.000 ไดโซเดียมออกตะบอเรต เตตระไฮเดรต Disodium octaborate ...
http://www.jandtsoft.com/customs/REFPMG_çҹصˡ.TXT

คำค้น: โซเดียมไดคลอโรไอโซไซยานูเรต

โซเดียมไดคลอโรไอโซไซยานูเรต