หน่วยความจำ

หน่วยความจำ

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ หน่วยความจำ

 [ ลงประกาศ ]
 หน่วยความจำ
26 ก.พ. 2006 ... หน่วยความจำ ในที่นี้เป็นหน่วยความจำรอง อาจเรียกว่าเป็นสื่อบันทึกข้อมูล ช่วยเก็บบันทึก ข้อมูลให้สามารถนำไปใช้ในที่ต่างๆ ...
http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/chanthaburi/komes_k/com_unit/memory_u.html

คำค้น: หน่วยความจำ
 หน่วยความจำ
หน่วยความจำ (Memory Unit) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลหรือคำสั่งที่ส่งมาจากหน่วยรับข้อมูล ... 1) หน่วยความจำหลัก (Main Memory) หรือเรียกว่า หน่วยความจำภายใน (Internal ...
http://school.obec.go.th/donbom/com0012.htm

คำค้น: หน่วยความจำ
 คอมพิวเตอร์ : หน่วยความจำ (Memory Unit)
ซ้ำได้ (อย่างง่ายๆ) เป็นความจำที่ซอฟต์แวร์หรือข้อมูลอยู่แล้ว และพร้อมที่จะนำมาต่อกับ ไมโครโพรเซสเซอร์ได้โดยตรง หน่วยความจำประเภทนี้แม้ไม่มีไฟเลี้ยงต่ออยู่ ...
http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech03/18/prakopmemory.html

คำค้น: หน่วยความจำ
 หน่วยความจำ - วิกิพีเดีย
หน่วยความจำ (อังกฤษ: Computer memory) คือ อุปกรณ์เก็บสถานะข้อมูลและชุดคำสั่ง เพื่อ การประมวลผลของคอมพิวเตอร์. หน่วยความจำแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ ๆ คือ ...
http://th.wikipedia.org/wiki/หน่วยความจำ

คำค้น: หน่วยความจำ
 หน่วยความจำรอง
ส่วนความจำรอง (secondary memory) ใช้เป็นส่วนเพิ่มความจำให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น ทำงานติดต่อยู่กับส่วนความจำหลัก ส่วนความจำรองมีความจุมากและมีราคาถูก ...
http://www.school.net.th/library/snet1/hardware/storage.html

คำค้น: หน่วยความจำ
 อัพโหลดหน่วยความจำการแปล - Translate ความช่วยเหลือ
การสร้างและอัพโหลดหน่วยความจำการแปลตามขั้นตอนเหล่านี้. คลิกที่ เพิ่ม ... คลิก เปิด; เลือก ใช้ร่วมกับทุกคน เพื่อให้ผู้ใช้อื่นๆเพื่อค้นหาหน่วยความจำการแปลของคุณ.
http://support.google.com/translate/toolkit/answer/147844/?hl=th

คำค้น: หน่วยความจำ
 หน่วยความจำแบบแฟลช (flash memory)
หน่วยความจำแบบแฟลช (flash memory) เป็นหน่วยความจำประเภทรอมที่เรียกว่า อีอีพร็อม (Electrically Erasable Programnable Read Only Memory : EEPROM) ...
http://www.chakkham.ac.th/technology/computer1/flash.htm

คำค้น: หน่วยความจำ
 โนเกีย C2-00 คู่มือการใช้งาน - ใส่การ์ดหน่วยความจำ - Nokia - (โนเกีย ...
โปรดใช้การ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้โดยที่ Nokia ให้การรับรองสำหรับใช้ร่วมกับ โทรศัพท์นี้เท่านั้น ... โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการ์ดหน่วยความจำที่มีความจุถึง 32 GB ...
http://www.nokia.com/th-th/support/product/c2-00/userguide/?action=onlineuserguidepagechange&pFile=GUID-E216BCBC-AE67-4149-A09E-6DD43D15C233_FILE001.html

คำค้น: หน่วยความจำ

หน่วยความจำ