สร้างสรรค์งานโฆษณาอย่างมืออาชีพ

สร้างสรรค์งานโฆษณาอย่างมืออาชีพ

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ สร้างสรรค์งานโฆษณาอย่างมืออาชีพ

 [ ลงประกาศ ]
 นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา) « คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
... 4 Changes ได้แก่. 1. Vision Change. สาขาวิชาการโฆษณา ยึดถือปรัชญา “ผู้ สร้างสรรค์งานโฆษณามืออาชีพ... ทำให้เกิดศักยภาพและความพร้อมในการทำงานอย่าง มืออาชีพ ...
http://www.spu.ac.th/commarts/courses/bachelors/advertising

คำค้น: สร้างสรรค์งานโฆษณาอย่างมืออาชีพ
 press releaseโฆษณา.docx - สำนักงาน กสทช.
ในหัวข้อ “การโฆษณาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ภายใต้กรอบกฎหมายและ จริยธรรม” ... และนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานโฆษณาของตนอย่างเป็นมืออาชีพ ...
http://www.nbtc.go.th/wps/wcm/connect/690a35004166d1408ef6ce5e400f5de6/press+releaseโฆษณา.docx?MOD=AJPERES&CACHEID=690a35004166d1408ef6ce5e400f5de6

คำค้น: สร้างสรรค์งานโฆษณาอย่างมืออาชีพ
 อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เรียนนิเทศศาสตร์แนวใหม่ สร้างสรรค์งานสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ทันยุคธุรกิจคอนเวอร์เจนซ์ ... เพื่อ ให้สามารถก้าวสู่อาชีพนักสร้างสรรค์รายการอย่างมืออาชีพ ... กลุ่มวิชาเอก การโฆษณา
http://www.utcc.ac.th/admission/communication.html

คำค้น: สร้างสรรค์งานโฆษณาอย่างมืออาชีพ
 10 Anniversary Guclub Underground - YouTube
18 ก.ค. 2013 ... ทีมงาน Moo_Hound_Film(หมู่ฮาวฟิลม์) รับสร้างสรรค์งานวีดีโอและภาพนิ่งด้วย ... มือ อาชีพ-งานแต่งงาน-งานevent-หนังสั้น-งานโฆษณา-มิวสิควีดีโอ-สารคดี-สื่อ ...
http://www.youtube.com/watch?v=tBc24I3cM74

คำค้น: สร้างสรรค์งานโฆษณาอย่างมืออาชีพ
 Graphic Design Advanced : สร้างสรรค์งานกราฟิกขั้นสูงให้สวยงาม อย่างมี ...
หลักสูตรที่เน้นกระบวนการออกแบบเพื่อผลิตงานสิ่งพิมพ์อย่างเต็มรูปแบบ ... Graphic Design Advanced ผู้ที่เรียนจบจะสามารถทำงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อโฆษณาระดับมือ อาชีพ ...
http://www.netdesign.ac.th/web_graphic_ad/index.php

คำค้น: สร้างสรรค์งานโฆษณาอย่างมืออาชีพ
 Advertising Com Arts
ในปัจจุบันารโฆษณาถือว่าเป็นกลไกสำคัญด้านสื่อสารการตลาดเป็นอย่างมากงค์กรและหน่วย งานภาคธุรกิจต่างๆมีความต้องการนักการโฆษณามืออาชีพที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อ สำเร็จการ ... และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสรรค์งานทั้งในรูปของการวางแผน กลยุทธ์ ...
http://ad.siam.edu/

คำค้น: สร้างสรรค์งานโฆษณาอย่างมืออาชีพ
 สถาบันอบรมคอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ CG Design
เรียนรู้การตกแต่งและตัดต่อรู้ภาพอย่างมืออาชีพ เทียบเท่างานระดับต่างประเทศ ... Web Design. ออกแบบและสร้างเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ ... เรียนรู้แนวคิดการสร้างสรรค์งาน โฆษณา.
http://www.cgdesign.in.th/

คำค้น: สร้างสรรค์งานโฆษณาอย่างมืออาชีพ

สร้างสรรค์งานโฆษณาอย่างมืออาชีพ