ราคาที่แสดงไว้เป็นราคาต่อ

ราคาที่แสดงไว้เป็นราคาต่อ

รูป   รายละเอียด ราคา
  1,500
หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ราคาที่แสดงไว้เป็นราคาต่อ

 [ ลงประกาศ ]
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 - วิธีสอบราคา
ข้อ 40 ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเอกสารสอบราคา โดยอย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี้ ... (5) สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับแบบรูปรายการละเอียด ในกรณีที่มีการขายให้ระบุราคาขายไว้ด้วย ... (7) แบบใบเสนอราคา โดยกำหนดไว้ด้วยว่าในการเสนอราคาให้ลงราคารวมทั้งสิ้นเป็น ...
http://www.cmatthai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=28&limitstart=12

คำค้น: ราคาที่แสดงไว้เป็นราคาต่อ
 การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ปี 2554
การแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการ ให้แสดงราคา ต่อหน่วย ... ด้วย มาตราชั่งตวงวัดติดตั้งไว้เป็นประจำ ต้องแสดงตัวเลขราคามีขนาดสูงไม่ต่ำกว่าสิบห้า เซนติเมตร ...
http://www.dit.go.th/uploadnew53/Udonthani/rte/produc.price.doc

คำค้น: ราคาที่แสดงไว้เป็นราคาต่อ
 ดรรชนีราคาผู้บริโภค - วิกิพีเดีย
ดัชนีราคาผู้บริโภค แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาสินค้าและบริการมักถูกนำไปใช้ใน การปรับปรุงค่าจ้างและเงินเดือนให้สอดคล้อง ... 1 เซ็นต์ต่อชั่วโมงเมื่อดัชนีราคาผู้บริโภค เปลี่ยนไป 0.5 เป็นต้น ... ส่วนการเก็บราคาสินค้านั้นเก็บได้จากตลาดต่างๆที่กำหนดไว้เป็น ประจำ ...
http://th.wikipedia.org/wiki/ดรรชนีราคาผู้บริโภค

คำค้น: ราคาที่แสดงไว้เป็นราคาต่อ
 Daily News - Manager Online - กระทู้นอกสภา…การขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม
1 วันก่อน ... นี่เป็นข้อมูลใหม่สำหรับผม คือเป็นราคาที่ถูกกว่าในภาคครัวเรือนถึงเกือบ 2 บาทต่อกิโลกรัม .... ไว้ด้วย โดยราคาเฉลี่ย 34 เดือนอยู่ที่ประมาณ 9.55 บาทต่อกิโลกรัม .... เพื่อให้การแสดง ความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ...
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9550000152409

คำค้น: ราคาที่แสดงไว้เป็นราคาต่อ
 ราคา ทอง - TeeNee.com
ราคาทอง realtime เป็นราคาที่ ... กับราคาทอง ของทาง kitco ไว้ให้ดูเป็นแนวทาง ... •ดู ตารางแสดงจำนวน ... 906.8 * 32.14 (ค่าเงินบาทต่อ1 $ในเวลานั้น ๆ) * 0.4723 ...
http://gold.teenee.com/

คำค้น: ราคาที่แสดงไว้เป็นราคาต่อ
 ระเบียบกำหนดเงื่อนไขไว้ ... เหตุใด? ไม่ต่อรองราคา - ศาลปกครอง
ที่แสดงเครื่องหนมายมาตรฐานหนรือผู้เสนอราคาที่พัสดุผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง คุณภาพนั้นได้. กรณีที่หนน่วยงานผู้ประกวดราคาไม่ด าเนินการตามขั้นตอนต่อรองราคา แต่มีค ...
http://www.admincourt.go.th/00_web/09_academic/document/05_case/17-30-55.pdf

คำค้น: ราคาที่แสดงไว้เป็นราคาต่อ
 พ้นเจราคาพืชผักที่ตรังยังทะยาน เชื่ออาจต่อเนื่องถึงตรุษจีนปีหน้า - Manager
3 วันก่อน ... ทั้งนี้ ราคาพืชผักที่ปรับตัวสูงขึ้นมากนั้นมีอยู่หลายชนิด เช่น ขึ้นฉ่าย และต้นหอม จากราคา กิโลกรัมละ .... เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ...
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9550000151722

คำค้น: ราคาที่แสดงไว้เป็นราคาต่อ

ราคาที่แสดงไว้เป็นราคาต่อ