มาตรฐานครุภัณฑ์ 2556

มาตรฐานครุภัณฑ์ 2556

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ มาตรฐานครุภัณฑ์ 2556

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 บัญชี ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์ / สิ่ง ก่อสร้าง ฉบับ ปรับปรุง ใหม่
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับปรับปรุงใหม่ (ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2555) · บัญชีราคา มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ... การจัดสรรแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2556 ...
http://dmsic.moph.go.th/news/detail.php?idnews=3235

คำค้น: มาตรฐานครุภัณฑ์ 2556
 ราคามาตรฐานสำนักงบประมาณ 2555
ราคามาตรฐานจากสำนักงบประมาณ. ราคามาตรฐานสำนักงบประมาณ. ราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ (1). บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (1). คู่มือการตรวจสอบเงินชดเคยค่างานก่อสร้าง (ค่า ...
http://home.dsd.go.th/oitt/dtte/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=4&Itemid=140

คำค้น: มาตรฐานครุภัณฑ์ 2556
 เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ... ให้พิจารณาใช้งาน ซอฟต์แวร์ประเภท Open Source แทนการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ สำเร็จรูป ...
http://www.mict.go.th/comprice/

คำค้น: มาตรฐานครุภัณฑ์ 2556
 ICT ราคากลางคอมพิวเตอร์
29 ก.ย. 2011 ... มาตรฐานราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ... ประจำเทศบาลนครอุบลฯ วางแผนจัดการเลือกตั้ง ครั้งที่ 4/2556 · อัพเดทผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนคร ...
http://www.cityub.go.th/index.php?option=com_banners&task=click&bid=33

คำค้น: มาตรฐานครุภัณฑ์ 2556
 ราคากลางสำนักงบประมาณและสพฐ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...
ดาวโหลด --->ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี2555 ... --->ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง part 1 ... การ จัดสรรโอนงบประมาณปี2556 ฯ กิจกรรมหลักโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล 1 / ก.พ.
http://www.sesa24.go.th/ks/?name=research&file=readresearch&id=48

คำค้น: มาตรฐานครุภัณฑ์ 2556
 ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์ - สำนักงบประมาณ : สำนักนายกรัฐมนตรี
มาตรฐานครุภัณฑ์. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2555 (กุมภาพันธ์ 2555). บัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2554 (มีนาคม 2554). มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง. ราคาวัสดุก่อสร้าง ฯ ( แนวทาง ...
http://www.bb.go.th/bbhome/page.asp?option=content&dsc=Ҥҵðҹ&folddsc=32004

คำค้น: มาตรฐานครุภัณฑ์ 2556
 ราคา มาตรฐาน - สำนักงบประมาณ : สำนักนายกรัฐมนตรี
คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 .... ภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำมาตรฐานทางการ ... บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2551 ...
http://www.bb.go.th/bbhome/page.asp?option=content

คำค้น: มาตรฐานครุภัณฑ์ 2556
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(สวก,). กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ(กพร.) ... สปค ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2556 ... ศ.2556 3_3 (ครุภัณฑ์ดนตรี) (18 ม.ค. 2556) ...
http://finance.obec.go.th/ewtadmin_finance/ewt/financial_obec/more_news.php?cid=42&filename=index

คำค้น: มาตรฐานครุภัณฑ์ 2556

มาตรฐานครุภัณฑ์ 2556