พระวันกษัตริย์ วชิรญาโณ

พระวันกษัตริย์ วชิรญาโณ

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ พระวันกษัตริย์ วชิรญาโณ

 [ ลงประกาศ ]
 พระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เจ้าอาวาสวัด ...
ศ. ๒๔๓๕ – ๒๔๖๔. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงครองวัดบวร นิเวศวิหาร สืบต่อมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๓๕ .... และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ทรงรจนาอรรถ ศาสน์ ... ตามลำดับ เถรสมาคมอยู่ในฐานะเป็นที่ทรงปรึกษาในการพระศาสนาของพระมหา กษัตริย์ ...
http://www.watbowon.com/Monk/ja/03/

คำค้น: พระวันกษัตริย์ วชิรญาโณ
 ประสบการณ์ทางธรรม - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย Thaniyo.com
187, รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ พระอาจารย์มหาวันกษัตริย์ วชิรญาโณ เข้าร่วมพิธีปิดงาน วิสาขบูชา พุทธบารมี ณ เดอะมอลล์ นครราชสีมา. 188, เชิญชม วิดีโอ "ปลุก..หัวใจผู้หญิง.
http://www.thaniyo.com/2009-05-13-14-51-39

คำค้น: พระวันกษัตริย์ วชิรญาโณ
 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส - วิกิพีเดีย
2403 ในวันที่พระองค์ประสูตินั้นฝนตกหนักมากราวกับฟ้ารั่ว ... และการคณะสงฆ์ของพระมหา กษัตริย์ มีเจ้าคณะปกครองลดหลั่นไปตามลำดับคือ เจ้าคณะมณฑล เจ้าคณะเมือง ... พระองค์ ได้เลื่อนพระอิสริยยศเป็น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวชิรญาณวโรรส เมื่อปี พ.ศ. .... กิตฺติ โสภโณ) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณฯ (อยู่ ญาโณทโย) • สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณฯ ( จวน ...
http://th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระมหาสมณเจ้า_กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

คำค้น: พระวันกษัตริย์ วชิรญาโณ
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - วิกิพีเดีย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสวยราชสมบัติในวันพุธ เดือน 5 ขึ้น 1 ค่ำ ปีกุน ยังเป็น โทศก พ.ศ. ... เมื่อสมเด็จพระบรมชนกนาถเสด็จขึ้นครองสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 2 ... "วชิรญาโณ" หรือ "วชิรญาณภิกขุ" แล้วเสด็จไปประทับแรมที่วัดมหาธาตุ 3 วัน หลังจาก นั้น ... คณะธรรมยุติกนิกาย หลังจากการลาผนวชของพระวชิรญาณเถระยังคงเจริญรุ่งเรืองต่อ ไป ...
http://th.wikipedia.org/wiki/พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

คำค้น: พระวันกษัตริย์ วชิรญาโณ
 ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร :::::::::::Http ...
พระมหาณรงค์ ราชจำเริญ, วัดสุทัศนเทพวราราม, กรุงเทพมหานคร. 15-2-51. ผ่าน ... พระวัน กษัตริย์ พรหมทอง, วัดโพธิ์ทอง, กรุงเทพมหานคร. 15-2-51 .... พระครูโอภาสปุญญาทร, วัด สว่างโหรา, ร้อยเอ็ด. 15-2-51 ..... พระราชวชิรโมลี, วัดสวนพลู, กรุงเทพมหานคร. 15-2-51.
http://sortorpor.org/ok/seq.asp?pageNo=1&keyword=15-2-51&search=code

คำค้น: พระวันกษัตริย์ วชิรญาโณ
 ภาพในหลวงทรงผนวช - YouTube
30 มิ.ย. 2008 ... สมเด็จพระวันรัตน์(ปลด กิตฺติโสภโณ) สามเณรเปรียญธรรม ๙ ... ที่ประทับที่ว่างเป็นของ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ชื่น นภวงศ์) ...
http://www.youtube.com/watch?v=9eXmF7U__e4

คำค้น: พระวันกษัตริย์ วชิรญาโณ
 พระราชหัตถเลขา ร.๔ - หอ มรดก ไทย
หอพระสมุดวชิรญาณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. ... ในที่นี้จะได้นำเสนอพระราชหัตถเลขาของ พระองค์บางฉบับ ... โดยองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการด้วยพระองค์เองด้วย ... "วชิรญาโณ" อันเป็นนามที่พระอุปัชฌาย์ให้ข้าพเจ้าใช้ในพุทธศาสนา คำนั้น แปลว่า ...
http://heritage.mod.go.th/king/rama4/letter40.html

คำค้น: พระวันกษัตริย์ วชิรญาโณ

พระวันกษัตริย์ วชิรญาโณ