พระวันกษัตริย์ วชิรญาโณ ประวัติ

พระวันกษัตริย์ วชิรญาโณ ประวัติ

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ พระวันกษัตริย์ วชิรญาโณ ประวัติ

 [ ลงประกาศ ]
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - วิกิพีเดีย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสวยราชสมบัติในวันพุธ เดือน 5 ขึ้น 1 ค่ำ ปีกุน ... 1 พระราชประวัติ ... เมื่อสมเด็จพระบรมชนกนาถเสด็จขึ้นครองสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์ที่ 2 ... "วชิรญาโณ" หรือ "วชิรญาณภิกขุ" แล้วเสด็จไปประทับแรมที่วัดมหาธาตุ 3 วัน ... คณะธรรมยุติกนิกาย หลังจากการลาผนวชของพระวชิรญาณเถระยังคงเจริญรุ่งเรืองต่อไป ...
http://th.wikipedia.org/wiki/พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

คำค้น: พระวันกษัตริย์ วชิรญาโณ ประวัติ
 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส - วิกิพีเดีย
พระประวัติ[แก้] ... 2403 ในวันที่พระองค์ประสูตินั้นฝนตกหนักมากราวกับฟ้ารั่ว ... และการคณะ สงฆ์ของพระมหากษัตริย์ มีเจ้าคณะปกครองลดหลั่นไปตามลำดับคือ เจ้าคณะมณฑล ... พระองค์ได้เลื่อนพระอิสริยยศเป็น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวชิรญาณวโรรส เมื่อปี พ.ศ. .... สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณฯ (อยู่ ญาโณทโย) • สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณฯ (จวน อุฏ ฐายี) •
http://th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระมหาสมณเจ้า_กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

คำค้น: พระวันกษัตริย์ วชิรญาโณ ประวัติ
 =พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว=
พระราชประวัติ ... พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหา กษัตริย์ลำดับที่ 4 แห่งพระบรม ... ค่ำ ปีชวด ฉศก จุลศักราช 1166 ตรงกับวันที่ 18 ตุลามคม พ.ศ.2347 ... ศ.2367 ได้ทรงผนวชและทรงได้รับสมณนามฉายาจากพระอุปัชฌาชย์ว่า วชิร ญาโณ ...
http://digital.lib.kmutt.ac.th/king4/

คำค้น: พระวันกษัตริย์ วชิรญาโณ ประวัติ
 ประสบการณ์ทางธรรม - หลวง พ่อ พุธ ฐา นิ โย Thaniyo.com
106, เชิญชม วิดีโอ ประวัติพุทธศาสนาในประเทศจีน และ ประวัติพระถังซัมจั๋ง .... 187, รวม รูปภาพ สไลด์โชว์ พระอาจารย์มหาวันกษัตริย์ วชิรญาโณ เข้าร่วมพิธีปิดงาน วิสาขบูชา ...
http://www.thaniyo.com/2009-05-13-14-51-39

คำค้น: พระวันกษัตริย์ วชิรญาโณ ประวัติ
 พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส - แม่กองธรรมสนามหลวง
พระชาติประวัติโดยสังเขป ... ทรงศึกษาอักขรสมัยเบื้องต้นในสำนักของท่านนก ธิดาพระศรี วิโรจน์ ... ๒๔๑๖ พระชนมายุ ๑๔ พรรษา ทรงผนวชเป็นสามเณร ประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น เวลา ๗๘ วัน จึงทรงลาผนวช ... สถาปนาเลื่อนตำแหน่งพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าน้องยา เธอกรมหมื่นวชิรญาณวโรรส .... ทรงเป็นพระราชอุปัชฌาย์ ของ พระมหากษัตริย์ ๒ พระองค์ คือ
http://www.gongtham.net/my_data/mydata_mahasamana/index.php

คำค้น: พระวันกษัตริย์ วชิรญาโณ ประวัติ

พระวันกษัตริย์ วชิรญาโณ ประวัติ