ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ

รูป   รายละเอียด ราคา
  ไม่ระบุราคา
  5,500 บาท
  ไม่ระบุราคา
  ไม่ระบุราคา
  6,800 บาท
  6,800 บาท
  11,000 บาท
  30,000
  185 บาท
 
  5,600 บาท
  5,600 บาท
  185 บาท
  6,800 บาท
  4,250 บาท
  28,000
  31,500 บาท
 
  3,990
  490 บาท
หน้า 1 จาก 2 1 2

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ผู้สูงอายุ

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 สุขภาวะผู้สูงอายุ : จิตสังคมผู้สูงอายุ
การรับมือของผู้สูงอายุเมื่อเผชิญกับภาวะสูญเสีย รองศาสตราจารย์อำไพรัตน์ อักษรพรหม สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ...
http://www.stou.ac.th/stoukc/elder/main1.html

คำค้น: ผู้สูงอายุ
 วัยสูงอายุ - วิกิพีเดีย
วัยสูงอายุ หรือ วัยชรา หมายถึง มนุษย์ที่มีอายุอยู่ในช่วงปลายของชีวิต นิยามของผู้สูงอายุ อาจแตกต่างกันไปเมื่อพิจารณาจากแง่มุมต่าง ๆ อาทิ ทางชีววิทยา ประชากรศาสตร์ ...
http://th.wikipedia.org/wiki/วัยสูงอายุ

คำค้น: ผู้สูงอายุ
 ความรู้เรื่อง "วิธีดูแลผู้สูงอายุสุขภาพดี"
19 มิ.ย. 2012 ... ตัวอย่าง ผู้สูงอายุ หนัก 67 กิโลกรัม สูง 160 เซนติเมตร ... ผู้สูงอายุมีความต้องการสารอาหาร โปรตีนพอๆกับวัยผู้ใหญ่คือ แต่ละวันต้องการโปรตีน 1 กรัม/น้ำหนักตัว 1 ...
http://oss.cru.in.th/index.php/2012-06-19-01-51-48

คำค้น: ผู้สูงอายุ
 ผู้สูงอายุและคลังปัญญา
ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีสัดส่วนของผู้สูงอายุสูงกว่าร้อยละ 10 สำหรับเขต 4 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัด ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม และเขต 5 ...
http://hpe4.anamai.moph.go.th/hpe/pop/index_aging.php

คำค้น: ผู้สูงอายุ
 สถิติและข้อมูลผู้สูงอายุในประเทศไทย - วิทยาลัยประชากรศาสตร์
เนื้อหาโดยสรุปของฐานข้อมูลผู้สูงอายุในประเทศไทย · สถิติผู้สูงอายุในประเทศไทย · ข้อมูล ผู้สูงอายุที่น่าสนใจ. รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลโดย รองศาสตราจารย์ นพวรรณ จงวัฒนา ...
http://www.cps.chula.ac.th/pop_info/thai/nop7/aging98.html

คำค้น: ผู้สูงอายุ
 สถาบันเวชศาสตร์ สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร | www.agingthai.org
พัฒนาเกม-กิจกรรมชะลอ “อัลไซเมอร์” ในผู้สูงอายุ 6 ก.ย. 2012. พรมวิเศษ"มีจริง(แต่เหาะไม่ ได้) นักวิจัยเผยช่วย"ตรวจจับการหกล้มในผู้สูงอายุ" 6 ก.ย. 2012. พบผู้สูงอายุ 102 ...
http://www.agingthai.org/

คำค้น: ผู้สูงอายุ
 พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
“รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุตามมาตรา ๑๑ ...
http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538974594&Ntype=19

คำค้น: ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ