การสร้างแบรนด์

การสร้างแบรนด์

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ การสร้างแบรนด์

 [ ลงประกาศ ]
 การสร้างคุณค่าให้ตรายี่ห้อ (Brand Management)
เป็นจุดเริ่มต้นของการขยายตรายี่ห้อ (Basis For Extensions) สำหรับวิธีการสร้างปัจจัยเชื่อม โยงกับผลิตภัณฑ์ (Brand Association) หรือวิธีการกำหนดตำแหน่งของตรายี่ห้อ (Brand ...
http://www.aircadetwing.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538658399&Ntype=4

คำค้น: การสร้างแบรนด์
 การวิจัย การสร้างเเบรนด์ BARAMIZI'S WORLD :: Brand Consult & Design
การวิจัย การสร้างเเบรนด์ BARAMIZI'S WORD :: We design create beyond customer expectation in global perspective and local parameter.
http://baramizi.co.th/

คำค้น: การสร้างแบรนด์
 2 วิธีคิดการสร้างแบรนด์
อรอุมา ประยูรรัตนา กรรมการผูจัดการ บริษัท Temporal Brand Consulting (Thailand). จํากัด อธิบายถึง 2 วิธีคิดในการสรางแบรนดกับ "ผูจัดการรายสัปดาห" วา ...
http://utcc2.utcc.ac.th/brandthaicenter/Article etc/2 วิธีคิดการสร้างแบรนด์.pdf

คำค้น: การสร้างแบรนด์
 7วิธีการทำแบรนด์ ให้คน'ว้าว!'ต้อนรับปี55 - กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์
27 ธ.ค. 2011 ... การจะประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจวันนี้ มีความท้าทายสูงเพราะไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค เปลี่ยนแปลงไปแบรนด์อะไรที่เคยตอบโจทย์ผู้บริโภคในอดีต ...
http://www.bangkokbiznews.com/home/details/business/ceo-blogs/thitiporn_sanguanpan/20111227/426505/7วิธีการทำแบรนด์-ให้คนว้าว!ต้อนรับปี55.html

คำค้น: การสร้างแบรนด์
 ขั้นตอนการสร้างแบรนด์ (Brand Building Dynamic) - มุมความรู้ - บริษัท ...
ขั้นตอนการสร้างแบรนด์ (Brand Building Dynamic) 1. รู้เขา รู้เรา ทำวิจัยเพื่อตรวจสอบ แนวคิดเกี่ยวกับสินค้าใหม่กับกลุ่มเป้าหมาย ความประทับใจความชอบ ความชัดเจนของไอเดีย ...
http://www.buffetfamous.com/th/knowledge_page/265/ขั้นตอนการสร้างแบรนด์-(Brand-Building-Dynamic).html

คำค้น: การสร้างแบรนด์
 การสร้างแบรนด์ - YouTube
กลยุทธ์และเทคนิคการสร้างแบรนด์อย่างสร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการ SMEs.
http://www.youtube.com/playlist?list=PLCAB89332B413E2A3

คำค้น: การสร้างแบรนด์
 การสร้างตราสินค้า
ในขณะนี้ ยุคหลังปี 2000 ยุคที่ผู้บริโภคเป็นใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย สินค้าถูกผลิตขึ้น ในแต่ละวัน มากกว่าความต้องการของผู้บริโภคลองคิดดูกันเล่นๆ เมื่อคุณเดินเ.
http://blog.eduzones.com/poonpreecha/90655

คำค้น: การสร้างแบรนด์

การสร้างแบรนด์